თანამედროვე სამყაროს სჭირდება მოქალაქე, რომელმაც იცის: როგორ იპოვოს, აირჩიოს, შეაფასოს, გაფილტროს, გადაამოწმოს, შექმნას, გაავრცელოს და მოიხმაროს ინფორმაცია.