სერვისები

 დასახელება: მედიაწიგნიერების განათლება
ტრენინგის მიზანი: გაუღრმავოს მონაწილეებს მედიაწიგნიერების უნარი, რათა შეძლონ სასწავლო პროცესში მისი ინტეგრირება. ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან მედიაგზავნილების ანალიზის მეთოდოლოგიას; გზავნილებით გაჯერებულ გარემოს მახასიათებლებს; ინფორმაციული განათლების, მედიწიგნიერების მთავარი პრინციპებს; ინფორმაციის კრიტიკულად დამუშავების და ცოდნად გადაქცევის სტრატეგიებს;  
ხანგრძლვობა: 6 სთ (3 დღე × 2 სთ)
პლატფორმა: ონლაინ (Zoom)
ტრენერი: ნატალია ინგოროყვა
ტრენინგის დღეები: 11 თებერვალი
12 თებერვალი
13 თებერვალი
რეგისტრაცია: ჯგუფის დაკომპლექტების ბოლო ვადაა მიმდინარე წლის 5 თებერვალი.
ღირებულება: 60 ლარი
სერტიფიკატი: ტრენინგის მონაწილეებს გადაეცემათ მედიაწიგნიერების საერთაშორისო ასოციაციის სერტიფიკატები
საბანკო რეკვიზორები: გთხოვთ, თანხა გადმორიცხოთ ანგარიშზე:
ს.ს. „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
მიმღების ანგარიში: GE75TB7735336080100003
მიმღები: ინფორმაციული განათლების საერთაშორისო ასოციაცია

შენიშვნა: დანიშნულებაში მიუთითეთ თქვენი  გვარი და ტრენგის დასახელება
კონტაქტი: informationeducation2015@gmail.com