სიახლეები

 

2017-03-08 | „ინფორმაციის მენეჯმენტი. ქაოსიდან-წესრიგამდე.“

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ „სემიოტიკის მეშვიდე საერთაშორისო კონფერენციაზე“ ინფორმაციული განათლების საერთაშორისო ასოციაციის ხელმძღვანელმა ნატალია ინგოროყვამ წაიკითხა მოხსენება თემაზე - „ინფორმაციის მენეჯმენტი. ქაოსიდან-წესრიგამდე.“